Zasięg terytorialny

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 u. o k.s. i e. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Na podstawie art. 8 ust. 6 u. o k.s. i e. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zakresem właściwości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorza Kozikowskiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ostrołęce tj.: miasto Ostrołęka oraz gminy:

Myszyniec, Kadzidło, Łyse, Czarnia, Baranowo, Lelis, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo.